Pilastro doo Reference   Galerija slika   Priznanja   Kontakt

Referentna lista - izgradnja i održavanje koloseka:

Nexe Group Igm-a Stražilovo, Karlovački Vinogradi.

  • Izvršena kompletna rekonstrukcija Industrijskog koloseka dužine 292 m.
  • Izvršeno čišćenja terena, sečenje šiblja i iznošenje zemlje i šuta sa koloseka 750 m3 sa mehanizacijom.
  • Izvršeno demontiranje starog koloseka dužine 252 m, rešetanje zastornog materijala, izrada drenaže na delu koloseka utovarno-istovarne rampe dužine 132 m.
  • Ugrađivanje 387 komada novih impregnisanih pragova, montiranje sitnog kolosečnog pribora, otpuštanje dugog traka šina, izvršena dopuna tucanika i regulisanje koloseka na projektovani smer i niveletu.
  • Puštanje koloseka u skladu sa važećim Pravilnicima regulisanim za tu oblast infrastrukture.